Bệnh xá giữa trùng khơi

Bệnh xá trên đảo Trường Sa Lớn thực sự là điểm tựa giúp quân, dân yên tâm bám biển, sinh sống và làm việc trên đảo. Một ca cấp cứu …