Xét nghiệm Acid Uric

Acid Uric là gì? Acid Uric (AU) là sản phẩm do sự phân hủy của  purin (Adenylic và Guanilic), là những hợp chất có chứa Nitơ được tìm thấp trong …