Quả trám – Vị thuốc quý

Trong Đông y, trám là vị thuốc trị nhiều bệnh, đặc biệt là bệnh đường hô hấp. Quả trám còn có tên gián quả, thanh quả,… (miền Trung gọi Mác …