Ăn phải đúng cách

Có ăn thường có chịu. Bằng chứng là theo Tổ chức Y tế thế giới, 70% bệnh chứng nghiêm trọng liên quan mật thiết với chuyện cố nuốt nhưng không …