Sa sút trí tuệ do thể Lewy

Bệnh Alzheimer là nguyên nhân chính của chứng sa sút trí tuệ, nó chiếm khoảng 50 — 60% các trường hợp bệnh. Cho tới gần đây, chứng sa sút trí …

Bệnh Alzheimer

Hầu hết các trường hợp mất trí xuất hiện ở người cao tuổi là bệnh Alzheimer, ban đầu là các chức năng tự suy nghĩ, trí nhớ và rối loạn …