Xét nghiệm Albumin

Xét nghiệm Albumin là gì? Chỉ định và ý nghĩa của xét nghiệm Albumin? Xét nghiệm đo lường nồng độ của Albumin trong máu. Albumin là một protein có nhiều …